Innhold

Feil i manntallet?

Dersom du mener noen er uriktig innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at Valgstyret undersøker og eventuelt retter feilen. Krav om retting skal være skriftlig og begrunnet og sendes til Valgstyret i Eidsvoll via post@eidsvoll.kommune.no


Publisert: 13.07.2021 08:03:42
Sist endret: 13.07.2021 08:03