Markering av frigjøringsdagen 8. mai - 75-års jubileum for frigjøringen 8. mai 2020.

Fredag den 8. mai, klokken 13.00 hadde vi en "stille" markering av frigjøringsdagen. Det er i år 75 år siden vi ble fri fra okkumasjon og dette minnes vi vært år med kransnedleggelse ved bautaen på Tingvoll (ved Eidsvoll kirke) hvor vi minnes de falne og hedrer våre veteraner. 

Tale og kransnedleggelse ved ordfører, John-Erik Vika

Ordfører satte fokus på at 8. mai bestandig vil være en viktig dag i landets historie og at akkurat som 17. mai, fremstår denne dagen som et symbol på frihet og demokrati. 

Dagens generasjoner har ikke opplevd okkupasjon og krig i Norge, de har derfor heller ikke opplevd det å bli fri. Av den grunn er det særdeles viktig å minnes det som en gang har skjedd så at vi aldri skal glemme og at vi aldri kommer dit igjen. 

Lærdommen fra fem år i okkupasjon må være at frihet og demokrati aldri kan tas for gitt. 
Den beste investeringen er å skape sosial rettferdighet, tåleranse og aksept for menneskerettigheten. 

I år er markeringen annerledes men ikke mindre viktigere!

Bred deltagelse i denne stille markeringen fra Eidsvoll kulturskole

Fine musikalske innslag fra elever ved kulturskolen med både instrumenter og sang. 

Eidsvoll kulturskoles filmteam med lærer Lars Jørgen Høibraaten filmet det hele og klippet sammen en vakker seanse til ære for de falne og de som gjorde en innsats, for frihet og for demokrati.
Det ble en anderledes markering - men veldig verdig, høytidelig og fin! Bare se her! 

Eidsvoll 8. mai 2020 - Markering av 75-års jubileet for frigjøringen

En film laget for Eidsvoll kulturskole av Lars Henrik Høibraaten. 

 

Bildeutdrag fra filmen


Publisert: 11.05.2020 12:53
Sist endret: 11.05.2020 13:40