Innhold

Til planen foreligger det innsigelser fra Fylkesmannens landbruksavdeling og Fylkesmannens miljøvernavdeling. Saken er oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse, jf. fylkesmannens brev datert 20.12.2017. Departementet har anmodet fylkesmannen om å innkalle til møte/befaring.

Møtet er åpent og offentlig, og holdes i Camilla-salen på Badet kulturtun

Kl. 12.00-13.20: Møte - presentasjon og saksgjennomgang

Kl. 13.25-14.25: Befaring - dagens skoleområde og ny skoletomt


Publisert: 20.03.2018 08:56:04
Sist endret: 20.03.2018 08:56