Innhold

Møte om flomsituasjonen våren 2018.

Eidsvoll kommune ønsker å invitere grunneiere/representanter for grunneiere i Sundet, samt leder for Sentrumsforeningen og eventuelt andre interesserte til et møte for å diskutere en mulig flomsituasjon våren 2018.
NVE har foreløpig ikke varslet at det blir flom, men snømengden i fjellet er langt større enn på lenge og det er derfor påkrevet å gjennomgå beredskapen knyttet til en slik situasjon.

Dato, tid og sted

Møtet holdes i Eidsvoll rådhus, kommunestyresalen, onsdag 25. april kl. 16.00 - 17.00

Temaer/agenda

Tema som vil bli gjennomgått i møtet:

  • Flomkart, se www.varsom.no
  • Beredskapsplaner
  • Erfaringer fra flomsituasjonen i 1995
  • Varsling og kommunikasjon
  • Innspill fra grunneiere

Møteleder og deltagere fra administrasjonen

Møteleder er ordfører John-Erik Vika og fra administrasjonen møter rådmannen og beredskapsansvarlige.

Enkel servering


Publisert: 16.04.2018 13:44:32
Sist endret: 16.04.2018 13:44