Møtet i kommunestyret 07.11.2023 kl. 16.00 overføres direkte i kommune- TV

Ved oppstart av møtet – se https://www.eidsvoll.kommune.no/ 

under Politikk - litt ned på forsiden, klikk på «kommune-TV».

Saksliste/agenda
Fullstendig sakskart ligger alltid her på våre nettsider, under møtekalender.

Se på kommunestyret 2023 - 2027 og 07. november. 

https://innsyn.eidsvoll.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=moteplan&


Publisert: 07.11.2023 11:09:34
Sist endret: 07.11.2023 11:13