Søknadsportalen for eventbransjen

Bedrifter tilknyttet eventbransjen kan søke om omstillingsmidler for å tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i markedet. EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har nå godkjent ordningen. Søknadsfristen er 7. april 2021.

– Eventbransjen er fortsatt hardt rammet av smitteverntiltakene. Jeg håper at dette kan bidra til at virksomhetene blir godt rustet til å skalere opp aktiviteten når markedet tar seg opp igjen, sier næringsminister Iselin Nybø.

Ordningen har en ramme på 50 millioner kroner og er rettet mot bedrifter som kan dokumentere et omsetningsfall på mer enn 30 prosent de fem siste månedene i 2020, sammenlignet med samme periode i 2019.

Ordningen gjelder i hele landet, inkludert Svalbard. Ordningen er godkjent av EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

Hvem kan søke og hvordan gjør vi det? 

Dette finner du alt om i denne artikkelen på Innovasjon Norges nettsider, der finner du en god oversikt over hva som gjelder. 

Utdrag: Virksomheter innenfor følgende næringskoder kan søke:

  • Cateringvirksomhet (NACE 56.210)
  • Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer (NACE 59.110)
  • Programmeringstjenester (NACE 62.010)
  • Spesialisert designvirksomhet (NACE 74.1)
  • Utleie– og leasingvirksomhet (NACE 77)
  • Private vakttjenester (NACE 80.1)
  • Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet (NACE 82.3)
  • Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted (NACE 82.990)
  • Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet (NACE 90.020)

Søknadsfrist

Søknadsfristen er onsdag 7. april 2021.

Kontaktperson: Knut Perander/ knut.perander@innovasjonnorge.no


Publisert: 22.03.2021 10:08
Sist endret: 22.03.2021 10:18