Nå kan pasientene på Vilberg helsetun igjen motta besøk

Det er nå ingen smittetilfeller ved Vilberg helsetun, og smittetrenden generelt i området har vært synkende. I lys av dette åpnes det igjen for besøk ved helsetunet fra og med onsdag 16. desember 2020.

Høsten har imidlertid vist oss at det er nødvendig å ha forsiktighetsregler. Det vil derfor være en del klare begrensninger i besøksadgangen.

Retningsinjer for besøk fra og med onsdag 16. desember

Ved 1. – 4. avdeling på Vilberg helsetun er det åpent for besøk innenfor fastsatt visittid.

Visittiden er

 • kl. 16.30 – 18.00 for 2. og 3. avdeling
 • kl. 17.00 – 18.30 for 1. og 4. avdeling

Det er nå ikke nødvendig å forhåndsavtale besøk på disse avdelingene.

Besøkende til 5. avdeling kan foreta besøk etter egen avtale med avdelingen som før.

For øvrig gjelder:

 • Personer med luftveissymptomer eller som har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19 eller selv har mistenkt eller påvist koronasmitte har ikke anledning til besøk.
 • Besøket skjer på pasientens rom. Hvis man ønsker servering, må dette tas med av pårørende.
 • Det tillates maksimalt to besøkende pr. dag pr pasient. Pårørende må samordne seg slik at dette overholdes.
 • Det skal utføres hånddesinfeksjon før og etter besøk. Munnbind skal benyttes ved oppholdet på helsetunet, og besøkende skal holde minst en meters avstand til personalet og til pasient.
 • Det er anledning til å gi gaver, blomster el.l. til pasient, så lenge aktuelle smittevernrutiner følges.

Besøk i julen

 • Det er åpent for besøk til pasienter på julaften og 1. juledag kl 11.00 – 14.30.
 • Også disse dagene er besøk begrenset til maksimalt to besøkende pr dag pr pasient, og besøket skjer på pasientens rom.
 • Av smittevernhensyn må vi dessverre be besøkende ta med mat og drikke selv, dersom servering er ønskelig.
 • Pårørende oppfordres til å besøke dagene før eller etter julaften og 1. juledag dersom de kan, for å unngå for stort besøkspress og smittefare julaften og 1. juledag.

Publisert: 15.12.2020 19:01
Sist endret: 15.12.2020 19:09