Stortings- og sametingsvalget 2021

I disse dager mottar du digitalt valgkort. I år mottar de fleste dette digitalt. Valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett. 

Du kan forhåndsstemme i alle landets kommuner fra 10. august til 10. september.

Husk legitimasjon når du skal stemme!

Valgkort

  • Benytter du digital postkasse fra Digipost eller E-boks mottar du valgkortet ditt der.
  • Har du ikke en digital postkasse mottar du valgkortet i Altinn

Du vil få en SMS når valgkortet er tilgjengelig og etter at du har mottatt denne kan du logge inn i tjenesten du benytter for å finne valgkortet ditt

  • Velgere som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene får valgkortet tilsendt på papir.
Information for voters 2021 in english  - Digital polling card 

Before the pre-voting period starts on August, 10th you will recieve your polling card. This year, most people receive this digitally. The polling card is primarily a confirmation that you have the right to vote.

If you use a digital mailbox from Digipost or E-boks, you will receive your selection card there. If you do not have a digital mailbox, you will receive the electoral card in Altinn.

You will receive an SMS when the electoral card is available. Once you have received this, you can log in to the service you use to find your electoral card:


Voters who have reserved themselves against electronic mail in the Contact and reservation register, or who have not updated or confirmed their contact information in the register in the last 18 months, will receive the polling card on paper.

Skal du stemme selve valgdagen?

Selve valgdagen er 13. september! I Eidsvoll har vi to valgdager, slik at du kan velge å avgi din stemme søndag 12. eller mandag 13. september. 

  • NB! Husk legitimasjon! Valgkort er ikke legitimasjon
  • Ha gjerne valgkortet tilgjengelig (det gjør registreringen raskere).

 

Må du tidligstemme?

Fra 1. juli til 9. august kan velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, avgi tidligstemme. Dette kan gjøres i Innbyggertorget i rådhuset, innenfor normal arbeidstid. 

  • NB! Husk legitimasjon! Valgkort er ikke legitimasjon
  • Ha gjerne valgkortet tilgjengelig (det gjør registreringen raskere).
Må du forhåndsstemme?

Husk at du kan forhåndsstemme fra 10. august til 10. september! 

  • NB! Husk legitimasjon! Valgkort er ikke legitimasjon.
  • Ha gjerne valgkortet tilgjengelig (det gjør registreringen raskere).
Må du forhåndsstemme i utlandet

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet, kan forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller oppnevnte stemmemottakere. Svalbard og Jan Mayen er omfattet av de samme reglene som utenriksstemmegivning.

Her finner du all informasjon rundt stemmegivning i utlandet

Stortings- og sametingsvalget 2021

Vi har samlet  informasjon rundt dette på våre nettsider og du finner dette via vår forside. 

Du kan også bruke denne adressen: www.eidsvoll.kommune.no/valg2021

Slik ser det digitale valgkortet ut

Dette viser kun øverste del, det står mye relevant informasjon ellers på kortet 

Slik ser det digitale valgkortet ut


Publisert: 06.08.2021 11:17
Sist endret: 06.08.2021 14:08