Regjeringen har gjort noen justeringer i de regionale tiltakene som er regulert i Covid-19-forskriftens §5A.

Det åpnes for at flere kan få tilgang til lokalene på universiteter, høyskoler og fagskoler dersom de testes jevnlig, endringer innen toppidretten og at blomsterbutikker under 250 kvadratmeter får åpne dørene. De siste endringene gjelder fra midnatt, natt til 16. april.

  • 13. april gjorde regjeringen endringer i tiltaksnivå A innen toppidretten. Organisert trening for toppidrettsutøvere ble tillatt fra 13. april kl. 16, og treningskamper i de to øverste divisjonene i fotball blir tillatt med virkning fra midnatt, natt til 16. april.
  • 15. april Regjeringen åpnet for at flere kan få tilgang til lokalene på universiteter, høyskoler og fagskoler dersom de testes jevnlig. Blomsterbutikker under 250 kvadratmeter får åpne dørene. Endringene gjelder fra midnatt, natt til 16. april.

Disse endringene er også tatt inn i teksten som ligger på våre koronasider Forskrifter, regler og anbefalinger


Publisert: 16.04.2021 09:54
Sist endret: 16.04.2021 10:18