Nasjonale myndigheter innfører strenge tiltak fra og med midnatt

Nasjonale myndigheter innfører tiltaksnivå A (Særlig høyt tiltaksnivå, regulert i covid-19-forskriftens kap. 5A)  for Eidsvoll og de øvrige 50 kommunene i Viken fylke samt Gran kommune i Innlandet, selv om det er betydelig forskjell på smittetrykket mellom våre kommuner.

Det betyr blant annet stengte butikker, treningssenter, svømmehall, bibliotek, kino og serveringssteder. Årsaken er at smitten er økende i fylket.

Høie opplyste under pressekonferansen at det blir tillatt med utendørs idretts og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og at det er mulig å holde minst to meters avstand og alle deltakerne kommer fra samme kommune.

Utover dette kan du lese alle tiltakene ramset opp her 

Les mer om dette på regjeringen.no  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-strenge-regionale-tiltak-i-hele-viken/id2838828/

Det vil gjøres en ny vurdering innen tiltakene løper ut den 11. april.


Publisert: 15.03.2021 22:16
Sist endret: 15.03.2021 22:28