Nasjonale myndigheter viderefører tiltaksnivå etter kapittel 5A

Nasjonale myndigheter besluttet i dag å videreføre de strenge tiltakene etter kapittel 5A i covid-19-forskriften for noen kommuner i Viken, deriblant Eidsvoll. 

  • Tiltakene gjelder i to uker fra mandag 12. april til og med søndag 25. april 2021 

Skoler og barnehager i Eidsvoll kommune

Eidsvoll kommune går ikke tilbake til gult nivå for skoler og barnehager, slik kapittel 5A sier, men vil fortsette rødt nivå for i uke 14 og 15 som tidligere vedtatt.  

Andre kommuner på samme tiltaksnivå

I tillegg til Eidsvoll vil følgende kommuner være underlagt de forsterkede tiltakene i kapittel 5A:  Asker, Bærum, Drammen, Enebakk, Fredrikstad Gjerdrum, Lier Lillestrøm, Lørenskog, Moss, Nannestad, Nes, Nordre Follo, Rakkestad, Rælingen, Råde, Sarpsborg,  Ullensaker og Ås. 

Pressemeldingen fra Regjeringen 10. april om forlengelse av tiltaksnivå A for blant annet Eidsvoll

Hele Covid-19-forskriften

Til butikkeiere - en presisering av regelverk rundt «klikk og hent-salg»

I møte mellom Statsforvalteren og kommunene i Viken, hvor også Helsedirektoratet deltar ble det diskutert spørsmål rundt dette med «klikk og hent».

Her kommer en avklaring fra Helsedirektoratet

I dette møtet ga Helsedirektoratet en god avklaring av regelverket. Butikker skal som hovedregel være stengt, med noen unntak.

Når det gjelder «klikk og hent» er kravet er at varen skal være forhåndsbestilt og forhåndsbetalt, og utlevering og betaling skal foregå kontaktløst.

Bestillingen kan ikke gjøres i selve butikken eller varehuset, men må gjøres fra annet sted. Det er altså ikke lov å flytte varer på utsiden av butikken og på den måten gi kunder tilgang til sortimentet, selv om betaling og utlevering skjer kontaktløst.

Denne praktiseringen av regelverket skal være lik for hele regionen. Det er derfor ikke anledning til å innføre lokale retningslinjer for dette i Eidsvoll.

Les brevet med tolkning av regelverket her

Alt rundt koronasituasjonen i Eidsvoll


Publisert: 10.04.2021 12:10
Sist endret: 10.04.2021 12:17