Gi den permitterte informasjon

Vi anbefaler deg som arbeidsgiver å informere den permitterte om at han eller hun må registrere seg som arbeidssøker på www.nav.no og søke om dagpenger under permittering. Det er viktig å være registrert fra den dagen man søker om ytelse, da et vedtak om dagpenger ikke kan tilbakedateres til en dato man ikke har vært registrert. Elektronisk søknadsskjema og informasjon om nødvendig dokumentasjon finnes på www.nav.no. Alle som registrerer seg som arbeidssøker vil få tilgang til Ditt NAV, og mulighet til dialog med veileder i NAV via aktivitetsplanen.

Arbeidsgivers meldeplikt til NAV om permittering

Som arbeidsgiver må man gi melding til NAV hvis minst 10 arbeidstakere vil bli permittert uten lønn, eller vil få sin ukentlige arbeidstid redusert med mer enn 50 prosent, i mer enn fire uker. Skjemaet NAV 76-08.03 «Arbeidsgivers meldeplikt til NAV ved masseoppsigelser, permitteringer uten lønn og innskrenkninger i arbeidstiden» kan brukes ved innsending av meldingen. Skjemaet og mer informasjon finner du på NAV sine nettsider.  Melding til NAV om masseoppsigelser, permitteringer mv. 

Videopresentasjon om permittering

For mer informasjon viser vi også til videopresentasjon om permittering. Denne finner du lenke til på www.nav.no/bedrift/. Permittering - informasjonsvideo for arbeidsgivere

Hvordan komme i kontakt med NAV?

  • Felles vakttelefon for bedrifter på Øvre Romerike: Tel 412 40 970
  • Tjenesten er betjent hverdager fra kl 9 – 15.

Ved generelle spørsmål kan også NAV Kontaktsenter ringes (med forbehold om tilgjengelighet):

  • NAV Kontaktsenter arbeidsgiver: 55 55 33 36
  • NAV Kontaktsenter personbruker: 55 55 33 33
  • Som arbeidsgiver kan du også chatte med NAV på www.nav.no.

Vi viser også til www.nav.no for mer informasjon knyttet til koronasituasjonen. Disse sidene oppdateres forløpende, og er den sikreste kilden til oppdatert og riktig informasjon.

NAV kontorene på Øvre Romerike


Publisert: 25.03.2020 10:58
Sist endret: 17.02.2021 10:12