Blir du permittert eller står i fare for å bli permittert som følge av koronaviruset

Hvis du er permittert som følge av koronaviruset kan du ha rett på dagpenger på lik linje med andre permitterte. Selv om man er i et arbeidsforhold, og skal tilbake til sin arbeidsgiver når permitteringen er over, må man være registrert som arbeidssøker hos NAV for å kunne søke dagpenger under permittering. Gå inn på www.nav.no for å registrere deg som arbeidssøker.

Bruk selvbetjeningsløsningen - den gir god veiledning

Når du kommer inn på selvbetjeningsløsningen får du god veiledning underveis. Du kan også chatte med NAV hvis du står fast eller har spørsmål. Så fort du har registrert deg kan du søke dagpenger. Du blir loset rett til søknaden, og får informasjon om nødvendig dokumentasjon som må legges ved underveis.

 

Send elektronisk eller på papir - husk dokumentasjon

Når du har fylt ut søknaden om dagpenger under permittering, kan du sende den inn elektronisk. Hvis du ikke kan sende denne digitalt kan du sende inn papirsøknad. Du må legge ved permitteringsvarslet som dokumentasjon til NAV. Det er mulig å ettersende dokumentasjon innen 14 dager, - og det finnes egen veiledning på www.nav.no for hvordan du går fram.

Tilgang til Ditt NAV

Så fort du har registrert deg som arbeidssøker får du tilgang til dine egne sider på Ditt NAV. Her kan du blant annet følge behandlingen av søknaden din. Her har du også tilgang til en digital aktivitetsplan hvor du kan ha dialog direkte med din veileder i NAV. Det kan være praktisk hvis du har spørsmål eller trenger noen form for bistand eller veiledning videre.

Man kan også ringe NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33, men der kan det være lang ventetid om dagen. Det kan være bedre å ha dialog med NAV-veileder via aktivitetsplanen på Ditt NAV.

Viktig å bemerke seg

 • Det aller viktigste er at du registrerer deg som arbeidssøker senest den dagen du skal søke dagpenger fra. Man får ikke tilbakedatert søknaden til en dato man ikke sto registrert, så det er det første man må gjøre når man mottar permitteringsvarsel. 

 • Deretter sender du inn søknad om dagpenger.

 • Som arbeidssøker må du også sende meldekort via Ditt NAV hver 14. dag. Du får god informasjon om dette når du har registrert deg, men det er viktig å huske.

 • Dagpengene beregnes og utbetales på bakgrunn av disse meldekortene, derfor er det veldig viktig å sende disse til riktig tid. 

Ta gjerne en titt på vår informasjonsvideo for arbeidstakere som blir permittert. Du finner den på www.nav.no/arbeid/dagpenger/permittert 

Hva må du gjøre? 

 1. Registrer deg som arbeidssøker  (dette gjelder også for permitterte)

 2. Søk dagpenger (selv om du er usikker på om du kan få)

 3. Send meldekort hver 14. dag (gjelder også før du har fått svar, kryss av for at du fortsatt er arbeidssøker)

 4. Registrer din CV og jobbprofil på NAV

 5. Kontroller at riktig kontonummer er registrert hos NAV 

Trenger du hjelp? Du kan ta kontakt med oss i disse kanalene: 

 • Chat
 • Dialog med din veileder i NAV via aktivitetsplan på Ditt NAV (krever at du er registrert som arbeidssøker)
 • NAV kontaktsenter 55 55 33 33 (med forbehold om tilgjengelighet) 

NAV kontorene på Øvre Romerike 


Publisert: 25.03.2020 12:01
Sist endret: 17.02.2021 10:13