Nettundervisning for helsevirksomheter med én-til-én pasientkontakt

I forbindelse med at helsevirksomheter med én-til-én pasientkontakt gjenopptok behandling 20. april, arrangerte Folkehelseinstituttet i samarbeid med Helsedirektoratet en nettundervisning om covid-19 og smitteverntiltak i helsevirksomheter med én-til-én pasientkontakt.

Nettundervisningen fra 20. april ligger tilgjengelig her

Hvis du ikke har Teams kan du velge «Se på nettet», som kommer som et alternativ når du har klikket på lenken. Deretter krysser du av for å delta anonymt.

Tema:

  • Introduksjon med litt om utbruddet om covid-19
  • Om nytt koronavirus og covid-19
  • Hvordan spres smitte?
  • Tiltak for å hindre smittespredning i en-til-en-helsevirksomheter
  • Juridiske aspekter

Nettundervisning med råd for gjenåpning av virksomheter som driver en-til-en behandling

Nettundervisningen er gratis og krever ingen påmelding. Det er bare å benytte lenke til Teams (dere trenger ikke laste inn eller ha Teams på maskinen) - denne er tilgjengelig direkte fra 24. april kl. 10.30 - 12.00

Hvis du ikke har Teams kan du velge «Se på nettet», som kommer som et alternativ når du har klikket på lenken. Deretter krysser du av for å delta anonymt.

Tema:

  • Om utbruddet og sykdommen
  • Hvordan spres smitte
  • Tiltak for å hindre smittespredning i en-til-en-virksomheter
  • Juridiske aspekter

Hvis du er med direkte blir det anledning til å stille spørsmål underveis i undervisningen, som vil bli svart ut i etterkant av undervisningen. Det er satt av ca. 30 minutter til spørsmål. Spørsmål kan stilles underveis på selve løsningen, eller sendes inn på forhånd til she-konferanse@fhi.no.

Det understrekes at undervisningen vil være generell, da virksomheter som driver med en-til-en behandling omfatter mange ulike typer tjenester.

Nettundervisningene vil bli lagt ut på Folkehelseinstituttets nettsider i etterkant

Råd til virksomhetene fra Helsedirektoratet

Les også Helsedirektoratets råd til virksomhetene om Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én kontakt (covid-19)  


Publisert: 21.04.2020 10:01
Sist endret: 24.06.2021 12:07