Innhold

Tillatelse på utvalgte steder

Eidsvoll kommune har fått tillatelse av Mattilsynet til fôring av rådyr vinteren 2018 «på et fåtall utvalgte steder». Bakgrunnen for tillatelsen er store snømengder som fører til at rådyrene har utfordringer med å finne mat.

Privat eller organisert fôring?

I utgangspunktet legger kommunen opp til organisert fôring i regi av grunneierlag/jeger- og fiskerforeninger. Privatpersoner som ønsker å fôre kan ta kontakt med viltforvaltningen i kommunen. Det er viktig at kommunen har oversikt over aktuelle fôringsplasser. 

Viktig å vite

Før det settes igang föring er det viktig å gjøre seg kjent med hva slags mat dyrene kan spise. Mat som for eksempel oppkuttede poteter, gulrot og ferskt gress fra rundballer er egnet som mat til rådyrene. I tillegg er det viktig at igangsatt fôring ikke avsluttes før rådyrene igjen kan finne naturlig mat. Fôringsplasser må overvåkes og observasjon av eventuelle syke dyr meldes til viltnemnda.

Det er også viktig at man ikke setter rådyrene i fare ved å fôre disse, f.eks. i nærheten av trafikkerte veger og så videre. 

Mer informasjon om fôring kan du finnne her, på www.hjortevilt.no

Ekstraordinær båndtvang

Vi minner også om ekstraordninær båndtvang for hund, som trådte ikraft mandag 22. januar 2018

 

Spørsmål

Dersom det er spørmål rundt dette eller har ønske om å fôre, kan du ta kontakt med fagansvarlig i kommunen, Tor Fodstad

  • Viltnemnda v/Ole Randin Klokkerengen, tlf. 915 99 450

 

Rådyr


Publisert: 24.01.2018 13:49:46
Sist endret: 24.01.2018 13:49