Innhold

Frivillighetsprisen ble innstiftet i 2013 av Eidsvoll Frivilligsentral i samarbeid med Eidsvoll kommunes ordfører. – Prisen blir delt ut i begynnelsen av desember – 5. desember er FNs dag for frivillig arbeid.

Den internasjonale frivillighetsdagen ble lansert av FN allerede i 1985. – Dagen skal vise fram den viktige innsatsen frivillige bidrar med hver dag gjennom individuell innsats og initiativer i lokalsamfunn og i frivillige organisasjoner for å stimulere til enda mer frivillig aktivitet.

Seks flotte Eidsvollinger har fått prisen. Her kan du lese om deres innsats i vårt lokalsamfunn.

https://www.eidsvoll.kommune.no/lokasjoner/eidsvoll-frivilligsentral/frivilligprisen/

 

Nå er vi ute etter nettopp din kandidat, send inn forslag før 15. november. Til post@frivilligsentralen-eidsvoll.no eller post@eidsvoll.kommune.no. Merkes med: «Frivilligpris i Eidsvoll».

Eller ta kontakt med noen av styremedlemmene i Eidsvoll Frivilligsentral:

  

Statutter for Frivilligprisen

§1   Frivillighetsprisen er innstiftet av Eidsvoll Frivilligsentral i samarbeid med ordfører i Eidsvoll kommune.
§2 Hensikten med prisen er å sette fokus på frivillig aktivitet og berømme en person som gjennom året har utmerket seg med frivillig engasjement i sitt lag forening eller på annen måte gjort en innsats for lokalsamfunnet. Innsatsen kan ha foregått over tid, eller i et tidsavgrenset prosjekt.
§3
  • Alle kan sende inn forslag til kandidater til Frivilligprisen.
  • Prisen skal ha fokus på frivillighetens bredde og mangfold.
  • Send forslag til Eidsvoll frivilligsentral innen 1. november.
  • Innkomne forslag vil bli behandlet av styret i Eidsvoll frivilligsentral og representanter fra Eidsvoll kommune.
§4 Frivilligprisen består av diplom, gave og blomster. Den tildeles samme person bare en gang.
§5 Prisen overrekkes i forbindelse med den Nasjonale Frivillighetsdagen 5. desember.
   


Publisert: 26.08.2019 10:46:38
Sist endret: 26.08.2019 10:46