Nå er det igjen tid for nominasjoner til årets frivilligpris i Eidsvoll. – Send inn ditt bidrag til Frivilligsentralen (post@frivilligsentralen-eidsvoll.no) eller til ordførerern (john-erik.vika@eidsvoll.kommune.no).

Siste frist for nominasjon er 15. november.

Vi har delt ut 8 priser og vi gleder oss til å dele ut den niende, kanskje er det akkurat din kandidat som fortjener prisen i år.

Prisen deles ut på et passende arrangement i begynnelsen av desember. Vi finner noe som passer vinneren. Det er ordfører John Erik Vika, daglig leder eller styret i Eidsvoll frivilligsentral som står for utdelingen.

Statutter for Frivilligprisen:

§1   Frivillighetsprisen er innstiftet av Eidsvoll frivilligsentral i samarbeid med ordfører i Eidsvoll kommune.
§2 Hensikten med prisen er å sette fokus på frivillig aktivitet og berømme en person som gjennom året har utmerket seg med frivillig engasjement i sitt lag forening eller på annen måte gjort en innsats for lokalsamfunnet. Innsatsen kan ha foregått over tid, eller i et tidsavgrenset prosjekt.
§3
  • Alle kan sende inn forslag til kandidater til Frivilligprisen.
  • Prisen skal ha fokus på frivillighetens bredde og mangfold.
  • Send forslag til Eidsvoll frivilligsentral innen 1. november.
  • Innkomne forslag vil bli behandlet av styret i Eidsvoll frivilligsentral og representanter fra Eidsvoll kommune.
§4 Frivilligprisen består av diplom, gave og blomster. Den tildeles samme person bare en gang.
§5 Prisen vil overrekkes på den nasjonale frivillighetsdagen 5. desember, eller nærmeste ukedag, på et eget arrangement som Eidsvoll frivilligsentral har ansvar for.

Litt historikk.

5. desember er det FNs internasjonale dag for frivillig arbeid. Merkedagen ble etablert av FNs generalforsamling ved resolusjon 40/212 allerede 17. desember 1985. – På denne dagen oppfordres både myndigheter og organisasjoner til å sette fokus på den innsats som ytes av frivillige verden over. – I denne forbindelsen tok Eidsvoll frivilligsentral i 2012, i samarbeid med daværende Ordfører Einar Madsen, initiativ til en frivillighetspris i Eidsvoll kommune.

  

  


Publisert: 11.10.2021 12:36
Sist endret: 11.10.2021 14:12