Innhold

Endring av gebyrgrunnlag:

Innføringen av grunngebyr har ført til at forbruksgebyret er redusert. Grunngebyret for vann er i 2018 613,- og grunngebyret for avløp er i 2018 1333,-.

Her kan du beregne ditt vann- og avløpsgebyr før og nå. 

Hensikten med innføring av grunngebyr er å skille mellom forbruk og kostnader til drift og vedlikehold av ledningsnettet. Inntektsmodellen med grunngebyr brukes av mange andre kommuner.

Vann- og avløpsgebyret var tidligere et rent forbruksgebyr. Gebyret var knyttet til produksjon og leveranse av vann til abonnentene og behandling av avløpsvann. Forbruket til husstanden bestemte størrelsen på gebyret. 

 

Endring av tilknytningsgebyr:

Tilknytningsgebyret er endret til beregning ut fra bygningens areal, og ikke tilførselsledningens dimensjon. Arealberegningen følger reglene i Norsk Standard 3940 - Areal- og volumberegninger av bygninger.

Forklaring og kontakt

Vann og avløp er et selvkostområde. Selvkost betyr at abonnentene skal betale det tjenestene koster, men ikke mer. Drift, vedlikehold og investeringer skal betales av de som til enhver tid bruker tjenesten.

Lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Eidsvoll kan du finne her.

Dersom du har spørsmål vedrørende den nye forskriften kan du sende en e-post til kommunalteknikk@eidsvoll.kommune.no.


Publisert: 03.01.2018 13:32:46
Sist endret: 03.01.2018 13:32