Intervallet mellom første og andre vaksinedose

Situasjonen endrer seg raskt, det vet vi alt om. Her kommer ny gjeldende informasjon fra Regjeringen om intervall mellom første og andre dose med koronavaksine, dette er etter anbefalinger fra FHI. 
Det er stadig usikkerhet rundt leveransevolumet fra vaksineprodusent til Norge, og fra FHI til kommunene. Det har blitt gitt informasjon om ulike endringer som kommunen må innføre som følge av dette.

Vi ønsker i så liten grad som mulig å flytte timer da er utfordrende logistikk for oss og uforutsigbarhet for innbyggerne. Dersom det blir helt nødvendig vil innbyggere som må flytte timen få tilsendt ny SMS med all nødvendig informasjon og med link til ombooking av time.

Foreløpig beholder du den timen du fikk tildelt ved oppmøte til første dose, dette gjelder alle innbyggere. 

Du trenger altså ikke foreta deg noe, så sant du ikke får personlig sms/beskjed om dette fra oss. 

Færre vaksinedoser fra Pfizer-BioNTech enn forventet

Her kan du lese litt om begrunnelsen og anbefalingene fra FHI

Færre vaksinedoser fra Pfizer-BioNTech enn forventet


Publisert: 15.06.2021 09:33
Sist endret: 15.06.2021 09:50