Innhold

Akershus Fylkeskommune har opprettet tilskuddsordningen "Tilskudd til lokale møteplasser for frivilligheten». Frivillige organisasjoner kan gjennom ordningen søke støtte til restaurering, reparasjoner og ombygging av lokale samfunnshus og kulturbygg som benyttes av frivilligheten og som er åpne for allmenn bruk.


Publisert: 04.02.2019 11:02:37
Sist endret: 04.02.2019 11:02