Ny virksomhetsleder Kommunalteknikk

Tommy Mikalsen er tilsatt som ny virksomhetsleder. Han tiltrer stillingen 1. juli 2020. Tommy er 47 år, opprinnelig fra Tromsø/Balsfjord, men bor nå på Skedsmokorset. Han er utdannet maskiningeniør, i tillegg til at han har to fagbrev som platearbeider og industrirørlegger. Tommy kommer fra jobb som distriktsansvarlig i Ulefos AS, og har tidligere jobbet 10 år innenfor fagområdet vann og avløp. Han har arbeidet 5 år som seksjonsleder for driftsavdelingen i Skedsmo kommune.

Vi er meget godt fornøyd med at Tommy Mikalsen har takket ja til stillingen. Vi vurderer han som rett person til å drifte og videreutvikle det kommunaltekniske området.

Rådmannen


Publisert: 01.04.2020 11:42
Sist endret: 01.04.2020 11:45