Koronavaksinasjon av barn og unge

Regjeringen kom 14. januar med nye anbefalinger når det gjelder koronavaksinasjon av barn og unge. Foreldre og foresatte som ønsker det, får tilbud om å vaksinere sine barn som er mellom 5 og 11 år. Vaksinering er frivillig, og tilbudet gis til foreldre som ønsker dette til sitt barn. Les mer om hvem det kan være aktuelt for og hva det betyr her regjeringen sider om disse nye anbefalingene 

Ungdom født 2003, 2004 og 2005 - (elever på videregående skole)
 • Alle som ikke har startet grunnvaksinering bør ta 2 doser med vaksine så snart som mulig.
 • De som er fylt 18 år kan ta en oppfriskningsdose 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen hvis de ønsker.
 • Bestille time elektronisk eller ring vaksinetelefon på telefon - tlf 66107358 - 66107359
Ungdom født 2006, 2007 og 2008 (ungdomsskolen) og barn født 2009 (siste år barneskolen)
 • Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de/barnet selv ønsker det, og en dose vil redusere den allerede lave risikoen for et mer alvorlig forløp.
 • Foresatte kan la sitt barn vaksinere med dose to 8-12 uker etter dose 1 hvis foresatte/barnet selv ønsker det.
 • Vaksinen krever samtykke fra begge foresatte for barn mellom 12-15 år. De som ønsker 2. dose trenger nytt samtykkeskjema.
 • Bestille time elektronisk eller ring vaksinetelefon på telefon - tlf 66107358 - 66107359
Barn født 2010 til 2016 (barneskolen og siste året i barnehagen)
 • Vaksinen krever samtykke fra begge foresatte for barn mellom 5-11 år.
 • Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de ønsker det. 
 • Vaksineringen av barn 5-11 år foregår på onsdager

Dette er mest aktuelt for:

 • Barn med kroniske sykdommer (tilsvarende grupper som anbefales influensavaksine).
 • Familie der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse.
 • Barn med økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyrere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon.
 • Bestille time ved å ringe vaksinetelefon tlf 66107358 - 66107359 (timebestilling fra uke 5)
Samtykkeskjema for vaksinering av barn:

Samtykkeskjema-ved-vaksinering-av-barn-og-ungdom-under-16-ar.pdf  Redigert inn 26. januar: For barn som skal vaksineres med to doser må det foreligge nytt samtykkeskjema fra begge foresatte med med felles foreldreansvar.

Samleside om korona - Eidsvoll


Publisert: 21.01.2022 09:21
Sist endret: 26.01.2022 15:16