Ny informasjon og nye anbefalinger for koronavaksine til befolkningen.

Nye vaksiner

Fra onsdag 21. september vil oppfriskningsdoser gis i form av ny vaksine som inneholder antigen fra to ulike varianter av koronaviruset, både den opprinnelige Wuhan-varianten og den mer smittsomme Omicron-varianten. Den nye vaksinen gir bedre immunrespons mot Omicron-varianten av viruset. Bivirkningsprofilen ser ut til å være lik som for de opprinnelige variantene av vaksinen.

Grunnvaksinasjon fortsetter med den opprinnelige vaksinen.

Nye anbefalinger om oppfriskningsdoser 

FHI anbefaler oppfriskningsdose for innbyggere i alderen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Sykdommer og tilstander 18-64 år 
 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner. 

FHI anbefaler videre at innbyggere i alderen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom tilbys oppfriskningsdose.

Sykdommer og tilstander 12-17 år
 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege. 

Vaksinasjon etter infeksjon

Dersom du har hatt koronainfeksjon bør du vente 4 måneder etter tilfriskning før du tar oppfriskningsdosen for å få maksimal tilleggsbeskyttelse. Vaksinen kan imidlertid gis fra 3 uker etter tilfriskning.

Åpningstid i Badet

Vaksinestasjonen vil være åpen på onsdager frem til jul, primært i tidsrommet 10-14, men dette kan variere og vil utvides ved stor pågang. Det vil fortsatt være tilbud om drop-inn vaksinasjon.


Publisert: 14.09.2022 13:23:40
Sist endret: 15.09.2022 15:56