Innhold

Resultat uke 27

Prøvene ble tatt 2. og 3. juli 2018. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for de fleste badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god.

Avvik ved Veslesjøen i Nes

Det er i midlertid et avvik for Veslesjøen i Nes med hensyn til antall bakterier. Det anbefales at man unngår å svelge vannet og at man da passer godt på barna spesielt.

Badevannsprøver generelt

De første analysene av badevann fra kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker ble, på grunn av det unormalt flotte, varme været, tatt allerede 29. mai. To uker tidligere enn vanlig. 

Greie temperaturer, rent og ryddig de fleste steder. 

Med hensyn til temperatur på badevannet ligger den rundt 20 ⁰C flere steder. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige, bortsett fra ved Andelva badestrand i Eidsvoll og Stordammen i Nannestad. Her ble det observert en del søppel. 

  • Nye prøver blir tatt uke 28.
Badevannskvalitet og temperatur for badeplasser i kommunene på Øvre Romerike - 2. og 3. juli 2018
LokalitetParameterResultatGrenseverdi Temperatur ⁰C
Andelva (Eidsvoll)  Escherichia coli 5 /100ml   1000 19 
Int. enterokokker 15 /100ml   400
Fløyta (Gullverket, Eidsvoll)  Escherichia coli 2 /100ml   1000 21 
Int. enterokokker 35 /100ml   400
Funnefoss (Nes)  Escherichia coli 15  /100ml   1000 21
Int. enterokokker 2 /100ml   400
Lima (Nannestad)  Escherichia coli 5 /100ml   1000 20
Int. enterokokker 30 /100ml   400
Låkedalen (Nannestad)  Escherichia coli 95 /100ml   1000 19 
Int. enterokokker 35 /100ml   400
Lysdammen (Gjerdrum)  Escherichia coli 35  /100ml   1000 22 
Int. enterokokker 10 /100ml   400
Meieriodden (Hurdal)  Escherichia coli  <1 /100ml   1000 19 
Int. enterokokker <1 /100ml   400
Nordbytjernet (Ullensaker)  Escherichia coli 35/100ml   1000 21 
Int. enterokokker 45 /100ml   400
Nord Fløyta (Eidsvoll)  Escherichia coli <1/100ml   1000 21
Int. enterokokker 2 /100ml   400
Prestsand (Eidsvoll)  Escherichia coli 2 /100ml   1000 19 
Int. enterokokker <1 /100ml   400
Stensbydammen (Eidsvoll)  Escherichia coli 250 /100ml   1000 17
Int. enterokokker 130 /100ml   400
Stordammen (Nannestad)  Escherichia coli 15/100ml   1000 21 
Int. enterokokker 260 /100ml   400
Veslesjøen (Nes)   Escherichia coli 3 /100ml   1000 21 
Int. enterokokker 1100 /100ml   400
Ørbekkstranda (Eidsvoll  Escherichia coli <1/100ml   1000 17 
Int. enterokokker <1 /100ml   400
Årnes/Feiring (Eidsvoll)  Escherichia coli 20 /100ml   1000 17 
Int. enterokokker  <1 /100ml   400
Åsanden (Hurdal)  Escherichia coli 1 /100ml   1000 19 
Int. enterokokker <1 /100ml   400

Badeplasser i Eidsvoll

Her finner du våre badeplasser

Tidligere prøver


Publisert: 04.07.2018 15:45:00
Sist endret: 04.07.2018 15:34