Regjeringen la 27. mai frem nye retningslinjer for skoler.

Regjeringen har lagt fram nye retningslinjer for barnehager, og revidert utgave av smittevernveilederen for barnehage er varslet fredag 29. mai 2020

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges og avgjørelsen skal tas av helsemyndighetene i den enkelte kommune.

De kommunale barnehagene i Eidsvoll vil fra 8. juni gå fra rødt til gult trafikklys og vil fra samme dato ha full åpningstid.

Gult trafikklys innebærer blant at følgende retningslinjer skal følges:

  • Ingen syke skal møte i barnehagen
  • God hygiene
  • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
  • Hele avdelinger regnes som en kohort
  • Faste ansatte per kohort
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter.
  • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter

Ytterligere informasjon vil komme fra styrer i den enkelte barnehage i løpet av neste uke (23).


Publisert: 28.05.2020 16:30
Sist endret: 24.06.2021 12:22