Regjeringen la 27. mai frem nye retningslinjer for skoler.

Det blir nå en nivåinndeling av smitteverntiltakene.

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. 

Skolene i Eidsvoll kommune vil vi fra uke 23 gradvis gå fra rødt til gult trafikklys (uke 23 er 2. -5. juni) .

Det betyr at følgende retningslinjer skal følges:

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Hele skoleklasser regnes som en kohort
  • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser
  • Trinnvise kohorter på SFO
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser friminutt

Publisert: 28.05.2020 14:46
Sist endret: 28.05.2020 16:32