Virksomheter med en-til-en-kontakt

Mange helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt, som fysioterapeuter og psykologer, har ikke hatt mulighet til å drive sin virksomhet fullt ut. Fra 20. april vil de kunne drive mer som vanlig dersom forskriftsfestede krav om smitteverntiltak følges.

  • Det skal utvikles bransjestandarder i samråd med Folkehelseinstituttet og bransjen.

Tjenester med en-til-en-kontakt som frisører og hudpleiere vil kunne holde åpent fra 27. april hvis de oppfyller krav om smitteverntiltak. Før gjenåpning skal det utvikles smittevernkrav i samarbeid mellom bransjen og Folkehelseinstituttet.

  • Dersom bransjeavtale om smittevern kan overholdes, kan også slike virksomheter åpne tidligere enn 27. april.

Ytterligere informasjon

Følg myndighetenes råd til enhver tid. Følg med på regjeringen pressekonferanser og på www.regjering.no.  


Publisert: 08.04.2020 10:54:40
Sist endret: 24.06.2021 12:00