Hva skal vi gjøre hvis vi har nyoppståtte luftveissymptomer?

Ved nyoppståtte luftveissymptomer som feber, hoste, sår hals eller nedsatt allmenntilstand bør vi holde oss hjemme. Ungdom og voksne bør ha en negativ koronatest før de vender tilbake til skole eller arbeid.

Folkehelseinstituttet har oppdatert sitt flytskjemaet og som du ser er rglene er litt forskjellige for voksne og ungdom enn de er for barn 0-12 år. 

What should you do if you have newly-arisen respiratory tract symptoms?

If you have newly-arisen respiratory symptoms such as fever, cough, sore throat or decreased general condition, you should stay home. Adolescents and adults should have a negative COVID-19 test before returning to school or work.

The National Institute of Public Health has updated their flow chart and as you can see the rules are a little different for adults and young people than they are for children 0-12 years.

Se bilde eller last ned pdf-versjon

Bokmal flytskjema for symptomer - oppdatert 17-11-2021.pdf
Engelsk flytskjema-symptomer-h-2021.pdf
Klikk på bildet for større format

Publisert: 25.11.2021 15:42
Sist endret: 26.11.2021 12:38