Innhold

Nytt design - mer innhold

Hva finner du på Min Side? 

Jo, digitale og elektronisk tilgang til tjenester som du antagelig får bruk for en eller annen gang!  

Her finner du en oversikt over de flere av kommunens og en del andre nasjonale og offentlige innsynsløsninger og elektroniske tjenester.

 • Alt krever innlogging med ID-porten.
 • Min side finner du øverst på alle våre sider Min Side

Min side - kommunale tjenester

Alle innbyggere har ikke bruk for alle, men en eller annen gang kan du ha behov for å benytte en eller flere av disse tjenestene som ligger her og så fremt alle parter har lagt til rette i sine systemer (skjemaløsninger og fagsystemer) vil det også være mulig å søke på enkelte kommunale tjenester via denne siden.
Noen tjenester opptrer foreløpig kun som lenker,  vi har likevel valgt å ta med noen av disse også på denne siden.

Sjekk ut <Min eiendom> 

Her finner du "alt" om dine eiendommer - helt på egenhånd

 • Alle dine eiendommer - også om du har eiendommer andre steder i landet. I tillegg finner du både hva du har blitt fakturert i  eiendomsgebyr i fjor, hva du har blitt fakturert hittil i år - Du finner ditt vannmålerforbruk siste periode og mye annet, f.eks tømmekalender for avfall men dette har vi en egen App for - hvor du i tillegg få varsling på når de skal tømme papir, plast og restavfall hos deg og også melde tilbake til kommunen. 

Adresse og hvilke bygg som står på denne adressen, Du finner navn på eiere, Eiendomsareal og hvilke heftelser eiendommen har Hva eiendommen har betalt i eiendomsgebyr for forrige år og hittil i år. Du finner ditt vannmålerforbruk, feing og tilsyn. Her finner du også opplysninger om renovasjon - når er neste tømming og hvor mange beholder eiendommen har Når det gjelder tømmekalender og så videre har vi en egen App for dette - hvor du kan få varsling på når de skal tømme papir, plast og restavfall hos deg. På min side kan du også se et lite kartutsnitt av eiendommen

Min Side innhold

Her er flere ting du kan gjøre via MinSide - men kun et lite utdrag -  ta gjerne en titt selv.  Alt krever innlogging med ID-porten. Min side finner du øverst på alle våre sider Min Side

 • Send eNabovarsel

 • Kjøp digitale kartdata

 • Søk barnehageplass

 • Søk kulturskoleplass

 • Sjekk dine låneforhold på Biblioteket

 • Send flyttemelding

 • Søk bostøtte

 • Sjekk din Altinn

Min side nasjonale tjenester

På Min Side har vi i tillegg valgt å legge til rette for at du også finner mer nasjonale tjenester.

Pålogging skjer også her via ID-porten. Her er det den enkelte nasjonale tjeneste som selv har informasjon og ansvar for håndtering av personopplysningene

Min side utvides kontinuerlig

Denne siden vil være i endring og vil fylles kontinuerlig etter hvert som flere tjenester blir digitale. Vi ønsker at de fleste tjenester skal pre-utfylles for deg, slik at du slipper å oppgi generelle opplysninger om deg selv, flere ganger, eller at det innhentes (etter ditt samtykke naturligvis) opplysninger man allerede vet om deg fra andre systemer. Alt dette skjer selvsagt etter ditt eget ønske og du skal være trygg på at vi håndterer personopplysningene dine med respekt og lar deg ha kontroll over disse selv.

Min Side gammel vs Min Side ny

Vi synes, naturlig nok, utseende og innholdet ble mye bedre på vår nye Min Side. Du finner Min side øverst på alle våre sider.
Vår tidligere Min side inneholdt ikke helt det vi ønsket oss i utgangspunktet og den ga veldig lite gevinst både for innbygger og oss. I tillegg var selve utseende ganske kjedelig, det var få egne innsynsløsninger tilgjengelig og lite helelektroniske tjenester der. De fleste lenkene gikk til nasjonale tjenester.

Min Side - ny versjonMin Side - ny versjonMin Side - ny versjon - nasjonale tjenester


Publisert: 02.08.2019 09:35:00
Sist endret: 02.08.2019 10:43