Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


NVE varsler om flomfare

NVE varsler oss om flomfare, gult nivå. Varsel og råd ifbm flom kan du lese mer om på sidene www.varsom.no.

På sidene www.varsom.no står det følgende: "...Stigende temperaturer vil føre til stor snøsmelting. Dette vil gjelde alle områder hvor det fortsatt ligger snø, også i høyfjellet. Med dagens prognoser forventes vannføringen å stige også utover prognoseperioden grunnet vedvarende høye temperaturer og mulig nedbør.

Kraftig snøsmelting vil føre til økende vannføring i elver og bekker som drenerer områder med snø. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag..."


Publisert: 07.05.2018 14:50:28
Sist endret: 07.05.2018 14:50