Innhold

NVE varsler om flomfare

NVE varsler oss om flomfare, gult nivå. Varsel og råd ifbm flom kan du lese mer om på sidene www.varsom.no.

På sidene www.varsom.no står det følgende: "...Stigende temperaturer vil føre til stor snøsmelting. Dette vil gjelde alle områder hvor det fortsatt ligger snø, også i høyfjellet. Med dagens prognoser forventes vannføringen å stige også utover prognoseperioden grunnet vedvarende høye temperaturer og mulig nedbør.

Kraftig snøsmelting vil føre til økende vannføring i elver og bekker som drenerer områder med snø. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag..."


Publisert: 07.05.2018 14:50:28
Sist endret: 07.05.2018 14:50