Innhold

Nye priser gjeldende fra og med 1. januar 2019

Kommunestyret har i sitt desembermøte vedtatt et nytt gebyrregulativ for plan- og byggesaker, oppmålingstjenester, fradelingsbehandling og landbrukstjenester. Det nye gebyrregulativet trer i kraft fra 1. januar 2019.

Gebyrsatsene følger prinsippet om selvkost og skal bidra til en god og ensartet praksis for beregning av selvkost på de respektive tjenesteområdene.

Gebyrregulativet i sin helhet finner du, fra 1. januar 2019, under priser a-å, frem til og med 31. desember ligger det kun tilgjengelig i denne nyheten eller du kan alltid finne den i protokollen fra det aktuelle møtet.


Publisert: 17.12.2018 12:35:29
Sist endret: 17.12.2018 12:35