Innhold

I anleggsperioden 21. september til ca 1. november, må dere som leverer/henter elevene i egne biler gjøre dette ved den store idrettsbanen og ikke benytte parkeringsplassen ved velhuset. Kjøremønster vil bli merket slik at dere vet hvilken retning dere skal kjøre. Alternativt kan elevene slippes av/hentes ved KIWI og benytte undergangen. Parkering må skje ved KIWI eller på parkering ovenfor idrettsbanen, der ansatte parkerer i denne perioden. Anleggsarbeidet forventes å være ferdig ca 1.november. Bussholdeplassen flyttes i samme periode til parkeringsplassen de ansatte benytter i dag langs Trondheimsveien.

Foresatte til elevene har fått tilsendt informasjon om dette via foreldreportalen Visma Flyt Skole. 


Publisert: 18.09.2020 09:26:02
Sist endret: 18.09.2020 09:26