Innhold

Nye kommunenummer fra 1. januar 2020

I forbindelse med regionreformen (nye fylker og fylkesnavn) får Eidsvoll kommune nytt kommunenummer

- det gamle er 0237 og det nye blir 3035.

 

Matrikkelen stenger en periode

I den forbindelse blir matrikkelen stengt en periode i desember. Det vil i den forbindelse ikke være mulig å tinglyse noe eller legge noe inn i matrikkelen etter 13.12.2019.

Kartverket presiserer:

  • Matrikkelen stenges for all oppdatering i perioden 13. desember 2019 klokken 18:00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 9 virkedager.
    • Det medfører blant annet at det ikke er mulig med eiendomsdannelse, adressering eller bygningsregistrering fra denne datoen og til utløpet av 1. januar 2020.

  • Grunnboken stenges for all oppdatering i perioden 27. desember 2019 klokken 20:00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 1 virkedag.
    • Det medfører at ingen dokumenter kan sendes til tinglysing verken elektronisk eller på papir i denne perioden

  • I tillegg anbefaler Kartverket, at kommunene i størst mulig grad ferdigbehandler alle saker som skal sendes for tinglysing innen 29. november 2019.

 

Hva er matrikkel? 

Fakta om matrikkelen finner du her på Kartverket sine sider

Utdrag: Hva er en Matrikkel

Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Hva slags informasjon inneholder matrikkelen?

Matrikkelen er ett av landets tre basisregistre, sammen med Enhetsregisteret og Det sentrale folkeregisteret.

Opplysninger om den enkelte eiendom

Videre skal matrikkelen inneholde opplysninger om den enkelte matrikkelenhet (eiendom) som er nødvendig for planlegging, utbygging, bruk og vern av fast eiendom. Registeret viser også grensene for matrikkelenhetene (eiendommene), inkludert grenser for uteareal som inngår i eierseksjoner (paragraf 4 i matrikkellova).

Matrikkelen er hovedkilden til Norges kommune- og fylkesgrenser.

For en oversikt over opplysninger som finnes i matrikkelen, se matrikkelforskriftens § 3.


Publisert: 05.11.2019 10:29:52
Sist endret: 05.11.2019 10:29