Kommunaplanens arealdel for 2020 - 2031

Alle kommunens høringssaker ligger tilgjengelig her på vår høringsside, der finner du også denne aktuelle høringssaken som er Kommuneplanens arealdel for 2020 - 2031.

 Høringsfrist er lillejulaften, altså den 23. desember 2020.

Bildeutsnitt fra rapporten "fortetting og grønn grense"


Publisert: 27.10.2020 13:23
Sist endret: 03.11.2020 10:48