Ny telefoniløsning for Eidsvoll kommune. – vil det påvirke deg?

Onsdag 13. september tar vi i bruk Phonero som telefoniløsning på vårt sentralbord. Når du ringer 66 10 70 00, får 5 tastevalg framfor å komme direkte til sentralbordet. 

Til det beste for våre innringere

Tidligere måtte du ringe tilbake dersom det var opptatt hos den du ville snakke med. Løsningen gir deg dermed bedre muligheter – til å velge og bli stående i kø, og på sikt velge å bli oppringt.

Bli oppringt eller stå i kø?

Når det gjelder å bli oppringt er dette noe vi i første fase ikke har aktivert, men vi starter kartleggingen umiddelbart for å finne ut hvor dette er et behov.

Dette nye systemet gir oss langt større tekniske muligheter enn tidligere. Både løsningen og tastevalg er nøye kartlagt og testet for at den skal komme deg til gode.

Utfordringer må påberegnes

I de kommende dagene vil det helt sikkert oppstå utfordringer slik det alltid er i oppstartsfasen. Systemet er nytt både for deg og for oss ansatte – i hver vår ende av «telefonrøret».
Vi håper naturligvis at overgangen blir sømløs både for dere og for oss.

Søkbar telefonliste avvikles

Den søkbare telefonlisten på vår hjemmeside vil avvikles med bakgrunn i det nye systemet, men fortvil ikke - vi er allerede i gang med å lage en ny side med nyttige nummer, som erstatning.
Du kan fremdeles ringe direktenummer til våre virksomheter som skoler, barnehager, sykehjem osv. uten tastevalgene, dersom du har telefonnummeret.


Publisert: 05.09.2023 13:00:00
Sist endret: 05.09.2023 13:00