Innhold

Det kunngjøres med dette at forslag saneringsplan for avløp 2019-2028 i Eidsvoll kommune legges ut til offentlig ettersyn.

Utvalg for næring, plan og miljø vedtok den 21.05.19 som sak 62/19 følgende:

"Saneringsplan avløp legges ut til offentlig ettersyn med følgende endring i prioriteringslista: "Bygdetunet" settes som prioritet nummer 3 og resten skyves tilsvarende nedover."

Merknader og frist

Bruk vedlagte skjema for eventuelle merknader til denne revisjonen av forskriften -  Høringssvar senest 10.07.2019. 

 

Alternativt kan innspill sendes i vanlig post eller som e-post. Husk da å merke med riktig saksnummer: 2014/3480.

post@eidsvoll.kommune.no eller Eidsvoll kommune, postboks 90, 2081 Eidsvoll

Dokumenter i saken:

Saksfremlegg Saneringsplan avløp 2019-2028.PDF

Tiltaksoversikt - Utvidelse av kommunalt nett 2019-2028.pdf


Publisert: 29.05.2019 14:42:44
Sist endret: 29.05.2019 14:42