Innhold

Det kunngjøres med dette at forslag til utbyggingsavtale for boligområdet Grinda – Råholt legges ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningsloven §17-4.

Avtalen gjelder for det området som ligger innenfor reguleringsplan for GRINDA - RÅHOLT, GNR/BNR 127/29, 129/16 M.FL. DELFELT 2-6, vedtatt av kommunestyret 10.6.2014. 

Formålet med utbyggingsavtalen er å regulere utbyggingstakt, økonomi, og plikter mellom utbygger og kommunen for å sikre en helhetlig utvikling av boligområdet slik at innbyggerne tilbys et attraktivt bomiljø. 

Eventuelle merknader til forslag til utbyggingsavtalen sendes Eidsvoll kommune, pb 90, 2081 Eidsvoll, eller e-post: eidsvoll.post@eidsvoll.kommune.no. Frist for merknader er 17.3.2017.

Klikk på linken nedenfor for å lese dokumentet

 Forslag til utbyggingsavtale 


Publisert: 20.02.2017 09:11:49
Sist endret: 20.02.2017 09:32