Innhold

Offisiell åpning - nytt bygg

Den offisielle åpningen av nytt bygg (byggetrinn 2) ved Vilberg helsetun ble markert den 17. oktober. Ordfører, John Erik Vika klippet snora flankert av avdelingsleder Mona Lisa Melhus Lilleøen og intern prosjektleder Lillian Hagen, som har vært svært sentrale i forberedelsene.

Takk til entreprenør med flere

Prosjektleder Jan-Henrik Rongved takket arkitekt Magnus Kopstad (Pir II), byggeleder Mali Sletner (Svendby Bygg Consult) og entreprenør Johs Granås, som var representert ved styreleder Rune Granås, daglig leder Jan Otto Snortheim og prosjektleder Anders Iversen. Den lokale entreprenøren fikk ros for utførelsen og så for sin del dette som et referansebygg.

Godt fornøyd virksomhetsleder

Virksomhetsleder Vidar Roseth takket virksomhetens interne prosjektgruppe og sa seg godt fornøyd med prosessen og resultatet.

Fakta om det nye bygget

Bygget inneholder 16 moderne pasientrom fordelt på to etasjer i tillegg til fellesareal og ulike spesialrom. Med til prosjektet hører en unik sansehage.

Bilder fra åpningen


Publisert: 18.10.2019 15:45:18
Sist endret: 18.10.2019 15:45