Økte analysetider ved sykehusene

Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra kommunene på at det oppleves økt svartid på Covid-19-tester, noe som forsinker gjennomføring av TISK, gjøres det følgende tiltak i Helse Sør-Øst: 

Helse Sør-Øst ledelse er kjent med at svartiden på PCR-analyser for tiden er økt. Helse Sør Øst omfordeler prøver til sine laboratorier med ledig kapasitet, og samhandler nå også med private laboratorier om økt analysekapasitet.

Den økte smitten i Oslo, Viken og Vestfold og Telemark, gjør at helseforetak analysekapasiteter tidvis er overbelastet, og dette gir økt svartid.


Publisert: 23.03.2021 14:16
Sist endret: 23.03.2021 14:17