Innhold

 

Høringsfristen er 17. juni

Forslag til “Områdereguleringsplan for Eidsvoll Sentrum” ligger fortsatt ute til offentlig ettersyn. Alle høringer blir alltid lagt ut her på vår Innbyggerportal som nyhet, med lenke til høringer.

Høringsfristen til dette forslaget er 17. juni 2018

Skjema for høringssvar finner du i saken - eller her

Tidligere om saken:

Generelt om høringer

  • Høringer ligger som et av hovedvalgene på vår forside.
  • I tillegg ligger Høringer under arkfanen Skatt, poltikk og organisasjon.
  • I tillegg ligger Høringer under feltet som heter Politikk lengre ned på forsiden

Publisert: 15.06.2018 15:04:53
Sist endret: 15.06.2018 15:04