Ønsker du å bli meddommer?

Eidsvoll kommune ønsker flere meddommere til tingretten og lagmannsretten. Jordskiftedommere og skjønnsmenn til en rekke nemnder kommer i tillegg. På grunn av flytting, sykdom, jobbsituasjon og annet skjer det stadige utskiftinger.

Ønsker du å være meddommer til tingretten eller lagmannsretten i perioden 2021-2024 kan du melde din interesse ved å fylle ut opplysningene i dette skjemaet

Meddommer - søknad om verv

Kontaktperson hos oss er Eva Dybli, Telefon: 909 68 192 eller eva.dybli@eidsvoll.kommune.no

Noen av kravene er:

  • Folkeregistrert i Eidsvoll kommune.
  • Over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start
  • Snakker og forstår norsk.
  • Statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene.
  • Meddommere skal være den vanlige mannen/kvinnen i gata.
  • Utvalgene skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen.

Er du allerede meddommer?

Da har du allerede mottatt brev fra oss og om du vil fortsette som meddommer trenger du ikke gjøre noe – da blir du automatisk registrert for neste periode.

Ønsker du å slutte som meddommer må du gi oss beskjed i en epost til post@eidsvoll.kommune.no.

Alle som velges vil bli tilskrevet etter at oppnevningen er foretatt, rundt månedskifte august-september 2020.

Mer om det å være medddommer

Her finner du alt om det å være meddommer. Siden ligger under Skatt, politikk og organisasjon


Publisert: 06.03.2020 13:15
Sist endret: 05.05.2020 10:26