Innhold

Informasjon om varslingen

Eidsvoll kommune beklager at meldingen har blitt sendt til flere enn de mottakere som skulle ha denne meldingen.

I forbindelse med manglende innbetaling av kommunale gebyrer for 4. kvartal 2019 ønsket Eidsvoll kommune å sende ut en melding i forkant av innfordring, for å minne abonnenter om innbetaling og unngå purregebyr.

Ved en feiltakelse er det varslet basert på adresser. Dette har medført at flere enn de som meldingen var tiltenkt har mottatt melding fra kommunen om manglende innbetaling. Det er i tillegg registrert at enkelte andre som har betalt fakturaen feilaktig har mottatt melding.


Hvordan er det varslet?

Eidsvoll kommune benytter grunnlag fra Direktoratet for forvaltning og ikt (DIFI) sitt kontakt- og reservasjonsregister for å nå personer i kommunen. I tillegg brukes informasjon fra folkeregisteret og nummersøk fra 1881. I denne saken har dette som beskrevet medført at samtlige som er registrert i disse registrene har mottatt melding, og ikke kun den som er registrert som eier.

Det er ved kontroll også avdekket en feil ved varslingssystemet, slik at det ved eiendommer med seksjonsnummer ikke har blitt selektert korrekt. Dette har medført at flere i samme sameie eller borettslag har mottatt meldingen, selv om meldingen skulle til én konkret.

Eidsvoll kommune korrigerer sine rutiner for å forhindre at lignende vil skje i fremtiden.

Hvilken kontaktinformasjon som er registrert kan du se ved å logge inn via www.varslemeg.no. Her kan du også endre din informasjon, og eventuelt reservere deg mot informasjon. Dersom du vil bli varslet av kommunen eller andre offentlige instanser er det viktig at du har korrekt kontaktinformasjon i registeret.

Personvern

Det fremkommer adresse i meldingene som er sendt ut, men ikke annen personalia. Eidsvoll kommune sendte ut en korrigerende melding så snart det lot seg gjøre etter at det ble avdekket at meldingen hadde blitt sendt til flere enn den var tiltenkt.  Eidsvoll kommune sendte den korrigerende meldingen til samtlige mottakere av den første meldingen. 


Publisert: 14.01.2020 07:42:54
Sist endret: 14.01.2020 07:42