Vilberg helsetun

Det ble søndag morgen avdekket smitte hos en beboer ved Vilberg sykehjem. Prøven ble tatt som ledd i smittesporing og kartleggingen av utbruddet ved Villa Skaar Valstad sykehjem.

Ved Vilberg helsetun gjøres flere tiltak for å sikre forsvarlig drift og smittevern. Ny smittesporing av nærkontakter blant de ansatte pågår og vil føre til flere ansatte i karantene. Nødvendig informasjon til nærkontakter gis når kartleggingen er fullført. Det er ingen nye beboere som er nærkontakter da den smittede har vært i karantene på eget rom. Vi har mottatt 8 negative prøvesvar for beboere og 3 negative prøvesvar for ansatte.

Smitten ved Vilberg helsetun kategoriseres ikke som et utbrudd slik det fremstår i dag.

Villa Skaar Valstad sykehjem

Ved Villa Skaar Valstad sykehjem er det søndag morgen påvist smitte hos ytterligere 1 beboer og 1 ansatt. Til sammen er påvist smitte hos 13 beboere og 9 ansatte. Driften er allerede tilpasset smittesituasjonen. Det gjøres ny vurdering av nærkontakter blant ansatte og beboere.

Utbruddet er varslet til Folkehelseinstituttet, Fylkesmannen og Ahus. FHI har gitt veiledning vedrørende utbruddshåndteringen.

Pålsejordet bokollektiv

Ved Pålsejordet bokollektiv er 6 prøver av beboere besvart negativt. Vi venter på svar for 2 ansatte og 2 beboere

Helge Neumanns veg 7 omsorgsbolig

5 ansatte og 1 beboer er i kar9antene og skal testes mandag 9.11.

Bønsmoen barnehage

Alle prøver knyttet til Bønsmoen barnehage er nå mottatt og det er ikke påvist smitte i karantenetiden. Barna er ferdig med karantene sønda 8.11., men kan ikke møte i barnehagen før tirsdag når de to ansatte  er tilbake på jobb etter sin karantene.

 

 

Carl Magnus Jensen

Kommuneoverlege

 


Publisert: 08.11.2020 14:05
Sist endret: 24.06.2021 12:48