Innhold

Oppdatering om smittsom hjernehinnebetennelse

Et barn fra Eidsvoll ble torsdag 23.november innlagt på sykehus for behandling av smittsom hjernehinnebetennelse. Barnet har plass i Læringsverkstedet barnehage, avdeling Mork og torsdag kveld ble barn og ansatte i barnehagen behandlet med antibiotika ved Eidsvoll helsestasjon. Fredag 24.november var barnehagen stengt. Fra mandag 27.november har barnehagen vært i ordinær drift.

Tirsdag 28.november ble det gjennomført et informasjonsmøte i regi av Læringsverkstedet barnehage, avdeling Mork for foreldre/foresatte med barn i barnehagen. Kommuneoverlegen i Eidsvoll, samt virksomhetsleder barnehage vil var til stede på møtet, i tillegg til styrer i barnehagen og representant for eier. Formålet med møtet var å gi nødvendig informasjon til foreldre/foresatte om bl.a. vaksinering.

Kommuneoverlegen følger fortløpende opp situasjonen i dialog med aktuelle instanser, bl.a. Folkehelseinstituttet, samt med barnehagen.

Smittsom hjernehinnebetennelse forårsakes av en bakterie og behandles med antibiotika. Sykdommen smitter via dråpesmitte, for eksempel gjennom spytt. Personer som har vært i nær kontakt med en person med smittsom hjernehinnebetennelse kan i sjeldne tilfeller utvikle sykdommen. De første tegnene er ofte vage og likner influensalignende sykdom eller feber med frysninger, hodepine, kvalme, oppkast og diare.

Mer informasjon om smittsom hjernehinnebetennelse finner du på: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/hjernehinnebetennelse/

Foreldre eller andre som har spørsmål om hjernehinnebetennelse og en eventuell smittefare kan kontakte Eidsvoll helsestasjon, fastlege på dagtid, eller Eidsvoll legevakt utenom fastlegekontorets åpningstid.

 

Telefon Eidsvoll helsestasjon 66107550

Telefon Eidsvoll legevakt 63969300

 

 

Laurence Jary-Vattøy

Konstituert kommuneoverlege


Publisert: 29.11.2017 10:45:09
Sist endret: 29.11.2017 10:45