Innhold

Varsel om flomfare

Oransje nivå for Glomma nedstrøms Rena, Gudbrandsdalslågen, Vorma og nedre deler av Drammensvassdraget  melder NVE

Vannføringen synker i Glomma ovenfor Skarnes, toppen flytter seg nedover mot samløpet med Vorma. 

Fra varsom.no

"...Høye temperaturer har gitt vedvarende stor snøsmelting. Nedbør fredag og lørdag har bidratt til å holde høy vannføring. Temperaturen er nå stigende fram mot onsdag, men det ventes lite nedbør. Endringer i prognoser for nedbør og temperatur vil kunne endre flomfaren.
Vannføringen synker i Glomma ovenfor Skarnes, toppen flytter seg nedover mot samløpet med Vorma. Lågen synker til og med Mjøsa. Kulminasjon for Mjøsa og nedstrøms samløpet av Glomma og Lågen, samt for nedre deler av Drammensvassdraget ventes først ut i neste uke. Mindre elver og bekker ventes å ha vært på sitt høyeste tidligere inneværende uke..."

Følg gjerne med her www.varsom.no

Varsel og råd ifbm flom kan du lese mer om på sidene www.varsom.no.

Tidligere informasjon om dette 

 


Publisert: 13.05.2018 13:12:10
Sist endret: 13.05.2018 13:12