Status Eidsvoll 21. oktober 2020

Kommunen har totalt 190 påviste tilfeller av covid-19, av disse er 130 friske. 60 er i isolasjon med påvist covid-19. Dette er en økning på 34 nye tilfeller den siste uka. Smitten knytter seg i hovedsak til Villa Skaar Valstad sykehjem, Vilberg helsetun og en kommunal omsorgsbolig.

Villa Skaar Valstad

Ved Villa Skaar Valstad har totalt 22 av 23 beboere fått påvist covid-19, i tillegg 24 ansatte. I dag mottok vi melding om at nok en beboer ved sykehjemmet er død, noe som betyr at totalt sju pasienter ved sykehjemmet er døde. Dette er trist for de pårørende, for ansatte og for oss alle. Eidsvoll kommune sender varme tanker til familiene.

Vilberg helsetun

Situasjonen ved Vilberg helsetun er at åtte pasienter er innlagt i sykehjemmets smitteavdeling. Fem av pasientene kommer fra en kommunal bolig. En pasient ved sykehjemmet døde sist uke. Sykehjemmet har heldigvis flere av sine ansatte tilbake etter karantene, men fredag og i dag ble det påvist i alt syv nye ansatte med covid-19 smitte. Dette gir en krevende, men håndterbar bemanningssituasjon. Besøksstans ved sykehjemmet ble innført 13.11 og opprettholdes inntil videre.

Begge institusjonene

Ved Villa Skaar Valstad har man hatt utbrudd siden 4.11. De siste smittetilfellene er avdekket blant ansatte. Ved Vilberg helsetun er det avdekket smitte hos fem ansatte tilknyttet samme avdeling. Dette medfører også utbruddsregime ved denne avdelingen. Kommuneoverlegen har dialog med Folkehelseinstituttets utbruddsseksjon og representanter fra FHI vil bistå kommunen i kommende uke, bl.a. med en befaring ved begge sykehjemmene.

Skoler og barnehager

Når det gjelder skoler og barnehager, så er det lite smitte, men en del ansatte er i karantene og dette gir bemanningsutfordringer. Det har vært påvist smitte hos seks skoleelever som har resultert i karantene for klasser ved to skoler og ikke behov for tiltak i tre skoler.

Stadig pågående arbeid

Kommunen jobber denne helgen intenst med smittesporing knyttet til de nye som er smittet, i tillegg til en gjennomgang av den totale situasjonen for å se på aktuelle tiltak for å begrense smitten ytterligere.

Dette er en vanskelig situasjon og mange er berørt. Jeg må be alle om å følge smittevernreglene og holde seg oppdatert på lokal forskrift. 

 

Carl Magnus Jensen, kommuneoverlege


Publisert: 21.11.2020 16:34
Sist endret: 21.11.2020 16:34