Oppdaterte råd fra FHI om hjemmekarantene

Eidsvoll kommune følger hele tiden nasjonale råd. Folkehelseinstituttet har for få minutter siden oppdatert sine råd om hjemmekarantene.

Takk til alle som "møter opp" og deltar i denne landsomfattende (verdensomfattende) dugnaden! 

Nedenfor ser du de nye rådene vi må følge

Hjemmekarantene

Råd til personer som i hjemmekarantene

Hjemmekarantene er aktuelt for de som ikke har symptomer på covid-19, men har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle eller har vært i land utenfor Norden siste 14 dager.

Det er viktig at du er årvåken på utvikling av symptomer som hoste, halsbetennelse, kortpustethet eller feber. Dersom du er nærkontakt til en person med påvist covid-19 og får symptomer, skal du ringe lege.

Du kan gå ut av eget hjem, men anbefales å unngå nær kontakt med andre. Det omfatter å:

  • ikke gå på jobb eller skole
  • unngå reiser og ikke ta offentlig transport
  • unngå andre steder der man lett kommer nær andre

Da nærkontakter ikke har symptomer, ansees de å utgjøre en lav risiko for videre smitte. Det er derfor ikke nødvendig for deg og husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak. God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider.

Isolering

Ved sykdom følges råd for hjemmeisolering:


Publisert: 13.03.2020 13:44
Sist endret: 17.02.2021 10:01