Oppdatert informasjon om smitte ved ulike institusjoner i Eidsvoll


Villa Skaar Valstad sykehjem

Prøver tatt som ledd i utbruddshåndteringen den 16.11. avdekket smitte hos ytterligere 4 ansatte.

Totalt er det nå påvist smitte hos 22 av 23 beboere og 6 beboere er dessverre gått bort som følge av covid-19.

Noen beboere er i ferd med å hente seg inn etter infeksjonen, noen er fortsatt syke. En pasient er avhengig av oksygenbehandling.

Det er totalt påvist smitte hos 24 ansatte.

Eidsvoll helse- og omsorgssenter/Vilberg helsetun

Det har vært påvist smitte hos beboere ved 2 avdelinger. 1 beboer er dessverre gått bort som følge av covid-19.

Onsdag og torsdag kom til sammen 82 negative prøvesvar fra beboere og ansatte og de to berørte avdelingene kunne avslutte de forsterkede smitteverntiltakene.

Torsdag og fredag har det blitt avdekket smitte hos til sammen 4 ansatte ved Eidsvoll helse- og omsorgssenter. Smittesporing har ikke avdekket sammenheng med utbruddet ved Valstad sykehjem og er ikke forårsaket av arbeid på tvers av virksomheter.

Omsorgsbolig for utviklingshemmede

Beboerne er innlagt ved smitteposten ved Vilberg helsetun og helsesituasjonen er stabil. 4 beboere og 5 ansatte har fått påvist smitte.

Oppfordring

Jeg opplever svært god innsats fra alle involverte i disse utfordrende situasjonene. Det er tungt å oppleve smitte på sin arbeidsplass, det er naturlig å bebreide seg selv og føle på kritiske blikk. Min erfaring er at smitten også rammer personer som samvittighetsfullt følger prosedyrer, er forsiktige og nøye. Når viruset smitter før det gir symptomer så blir det svært vanskelig å forebygge at institusjonene rammes. Jeg vil gjenta min oppfordring til hele befolkningen om å følge gjeldende retningslinjer. Det beste tiltaket for å beskytte våre sårbare innbyggere er at smitteutbredelsen er lav i samfunnet. Det kan alle ta ansvar for, hver for seg.

Carl Magnus Jensen, kommuneoverlege

 


Publisert: 20.11.2020 17:14
Sist endret: 23.11.2020 14:49