Innhold

Hva gjør vi i Eidsvoll kommune?

Det er Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet som har ansvaret for eventuelle tiltak i tilknytning til det nye coronaviruset.

Kommuneoverlegen har smittevernansvaret i vår kommune, og følger med på ny informasjon som kommer fra sentrale myndigheter. Det blir gitt nødvendig informasjon til fastleger, legevakt og andre som trenger det.

All tilgjengelig informasjon om Coronaviruset finnes på Folkehelseinstituttet sin nettside

Dersom du mistenker at du er smittet av coronavirus skal du ringe ditt fastlegekontor eller din legevakt for å få råd om dette. Du skal ikke oppsøke skranke eller venterom i legekontoret eller på legevakt.

Begrunnet mistanke om coronasmitte foreligger hvis du har luftveissymptomer og i tillegg har

  • hatt nærkontakt med kjent coronasmittet person
  • har arbeidet med coronasyke
  • innen de siste 14 dager har ankommet fra områder med vedvarende smitte

Vi minner om generelle hygieneregler, som forebygger luftveisinfeksjoner, influensasykdom og mageinfeksjoner på en god måte.

Her kan du laste ned plakaten selv - vaner som forebygger smitte.pdf

Vaner som forebygger smitte - plakat - jpeg

Vaner som forebygger smitte - plakat

Tidligere informasjon om temaet

03.02.2020: Smittevernberedskap i Eidsvoll


Publisert: 26.02.2020 15:27:11
Sist endret: 17.02.2021 09:58