Utbrudd av covid-19 ved Villa Skaar Valstad sykehjem

Det ble onsdag 4. november  avdekket 3 positive prøver hos personale ved Villa Skaar Valstad sykehjem. Kartlegging av nærkontakter hos disse ansatte avdekket at en ansatt hadde arbeidet 1 vakt ved Vilberg Helsetun og 1 vakt ved Pålsejordet i smittesporingsvinduet 48 timer før symptomstart. Som følge av dette ble følgende tiltak iverkstatt:

Ved Villa Skaar Valstad sykehjem

Her ble 47 personale testet i løpet av gårsdagen og i dag.

Elleve ansatte som var nærkontakter med de påviste tilfellene ble satt i karantene.

Alle 23 beboere på hele sykehjemmet ble testet 4. november

Ved Vilberg Helsetun

Her ble 12 beboere tilhørende èn gruppe på 2. avdeling ble satt i karantene og testet 4. november

fem ansatte nærkontakter ble satt i karantene 4. november og testet 5. november

Ved Pålsejordet

Her ble åtte beboere satt i karantene 4. november og testet 5. november

To ansatte ble satt i karantene 4. november og testet 5. november

 

Med den kunnskapen vi har på nåværende tidspunkt i smittesporingen er alle berørte pasienter og ansatte testet. Dette har dessverre hittil resultert i seks positive prøver for beboere ved en avdeling som har syv beboere ved Villa Skaar Valstad. 

Det har videre resultert i seks positive prøver for ansatte. Totalt antall positive prøver ved dette sykehjemmet er altså tolv.

Alle med påvist covid 19 skal få nødvendig oppfølging fra kommunen og ansatte ved Villa Skaar Valstad sykehjem.

Vi venter fortsatt på prøvesvar fra mange prøver som ble tatt i går og i dag og er forberedt på at dette kan resultere i flere påviste tilfeller.

Pr nå er det ikke påvist tilfeller knyttet til beboere eller ansatte ved Vilberg helsetun eller Pålsejordet.

Dagens nye positive prøver medfører utvidet smittesporingsarbeid med veiledning av syke og deres nærkontakter. Arbeidet med utbruddshåndtering og smittesporing vil pågå gjennom helgen.


Publisert: 05.11.2020 17:47
Sist endret: 24.06.2021 12:46